Cách tạo thư mục với tên folder bắt đầu từ dấu chấm

Theo mặc định, Windows không cho phép tạo tên thư mục bắt đầu bằng dấu chấm (.) , Bởi vì theo mặc định, hệ thống Windows đang xem xét tên bắt đầu bằng dấu chấm (.) Dưới dạng phần mở rộng tệp. Nếu bạn cố tạo, Windows sẽ hiển thị lỗi dưới đây.


Nhưng bằng cách sử dụng lệnh Windows DOS [dấu nhắc lệnh] bạn có thể tạo một thư mục với tên bắt đầu bằng dấu chấm (.)Cách tạo tên thư mục Bắt đầu bằng dấu chấm (.) Trong Windows:

Bước 1: Mở Command Prompt trong Windows. Mở cửa sổ Run [Windows key + R] và gõ cmd và nhấn Enter. hoặc Nhấn phím Windows + X và mở Command Prompt.
Bước 2:  Bây giờ điều hướng đến đường dẫn mà bạn muốn tạo tên thư mục bắt đầu bằng dấu chấm (.)
Bước 3: Bây giờ gõ mkdir <space> .FolderName
Ví dụ: mkdir .TechToLead
Lệnh này sẽ tạo thư mục có tên là  .TechToLead như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình.
Nguồn : techtolead

Sơn Nguyễn Blog - Trang cá nhân, học hỏi, mmo, kiếm tiền online, sưu tầm coupon code
Reactions

Post a comment

0 Comments