Kết nối trang web với Google AdSense

Kết nối trang web với AdSense, để hoàn tất quy trình kích hoạt AdSense, bạn cần kết nối trang web với AdSense. Đây là cách thực hiện:
1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
2. Sao chép mã trên trang chủ AdSense.
3. Dán mã vào HTML của trang, giữa thẻ <head> và </head>. Tìm hiểu thêm về cách dán mã quảng cáo trong Hướng dẫn triển khai mã.

Xem trang HTML mẫu đã được thêm mã

<html>
<head>
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-123456789",
enable_page_level_ads: true
});
</script>

Đây là phần đầu trang của bạn.
<title>Trang HTML mẫu</title>
</head>
<body>
Đây là phần thân của trang của bạn.
</body>
</html>

(Tùy chọn) Nếu bạn nhập sai URL cho trang web của mình khi tạo tài khoản AdSense, hãy nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa Chỉnh sửa và cập nhật URL của bạn.
Chọn hộp Hiển thị quảng cáo ngay khi tài khoản của tôi được kích hoạt, trừ khi bạn muốn bật quảng cáo để quảng cáo hiển thị với riêng mình sau khi tài khoản được kích hoạt.
Hãy đảm bảo bạn đã đặt mã trên mọi trang bạn muốn quảng cáo xuất hiện khi trang web được kích hoạt.
Khi hoàn tất, hãy xác nhận bạn đã dán mã và nhấp vào Xong.
Hiển thị quảng cáo ngay khi tài khoản của bạn được kích hoạt
Khi kết nối trang web, bạn có thể chọn hiển thị quảng cáo ngay khi tài khoản được kích hoạt và bắt đầu kiếm tiền từ nội dung của bạn ngay lập tức.

Nếu có khách truy cập từ Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), bạn có thể bỏ chọn tùy chọn này để đảm bảo bạn tuân thủ Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google. Bạn có thể thay đổi cài đặt của mình để phân phát quảng cáo cho người dùng tại Khu vực kinh tế Châu Âu sau khi tài khoản được chấp thuận.
Chỉ cần thêm mã vào các trang mà bạn muốn hiển thị quảng cáo là bạn đã hoàn tất. Google sẽ phân tích các trang của bạn, tìm vị trí đặt quảng cáo phù hợp, sau đó tự động đặt quảng cáo cho bạn. Hệ thống của chúng tôi sẽ chọn những quảng cáo phù hợp nhất cho loại trang của bạn.

Nếu Google không thể phát hiện mã trên trang web của bạn, Google sẽ gửi cho bạn một email. Để giúp bạn khắc phục vấn đề, sau đây là một vài mục cần kiểm tra:

Bạn có dán mã vào HTML của trang web không?
Bạn có dán mã giữa thẻ <head> và </head> không?
Bạn có dán mã vào trang web sử dụng để đăng ký AdSense không?

Sơn Nguyễn Blog - Trang cá nhân, học hỏi, mmo, kiếm tiền online, sưu tầm coupon code
Reactions

Post a comment

0 Comments